Thông báo phát hành E-HSMT và lịch thực hiện đấu thầu Gói thầu TV1: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Thứ ba, 26/05/2020 13:43 GMT+7
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành E-HSMT Gói thầu TV1: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như sau:

Thời gian phát hành E-HSMT: Ngày 26/5/2020 đến 14 giờ 30 phút, ngày 15/6/2020.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí

Địa điểm nộp E-HSDT và mở thầu E-HSĐXKT: Hệ thống mạng đấu thâu Quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 15/6/2020.

Thời điểm mở thầu E-HSĐXKT: Bên mời thầu tiến hành mở E- HSĐXKT trên Hệ thống ngay sau thời điểm đóng thầu.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1896
Lượt truy cập: 104511462