Cục Đường thủy nội địa giải đáp một số nội dung "Trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp"

Thứ năm, 04/06/2020 15:44 GMT+7
Trả lời chuyên mục "Trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp" trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa vừa có văn bản giải đáp một số nội dung, cụ thể như sau:

Câu hỏi 1: Tôi mong muốn Bộ GTVT cho tôi được biết theo quy định các cảng, bến thủy nội địa có phải bắt buộc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu hay không? Có phân cấp về quy mô công suất bến, cảng thủy nội địa nào cần phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu hay không? Ví dụ như cảng, bến thủy nội địa có quy mô lớn thì cần phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, những cảng, bến thủy nội địa nhỏ thì không cần. Xin cảm ơn!

Trả lời: Theo Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tại khoản 3 Điều 7 Quy chế quy định: “Các cảng, cơ sở, dự án tại địa phương phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt”. Như vậy, các cảng thủy nội địa (không phân biệt quy mô, công suất), các sơ sở đều phải thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Đối với khái niệm “cơ sở” quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ- TTg, khoản 11 Điều 3 Quy chế quy định rõ: “Cơ sở là các cơ quan, đơn vị cá nhân có hoạt động về khai thác, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu”.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 7 Quy chế quy định: “Đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) xem xét, phê duyệt. Kế hoạch được phê duyệt phải báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh”.

Như vậy, nếu bến thủy nội địa thuộc các trường họp quy định ở trên đều phải xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Câu hỏi 2: Tôi có Giấy chứng nhận KNCM Thuyền trưởng hạng 3. Tôi cần điều kiện gì để được điều khiển cano cao tốc loại 700cv chở 50 người? Xin cảm ơn!

Trả lời: Việc đảm nhiệm chức danh trên phương tiện thủy nội địa được quy định tại Điều 14 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngay 15/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên, phưong tiện thủy nội địa. Trường hợp là phương tiện cao tốc có sức chở đến 50 người thi thuyền viên phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba và có chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc.

-    Điều kiện dự kiểm tra để được cấp chứng chi điều khiển phương tiện cao tốc, gồm:

+ Điều kiện chung theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 40/2019/TT- BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ GTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (Thông tư số 40/2019/TT- BGTVT);

+ Điều kiện cụ thể theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT.

-    Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ đăng ký với các cơ sở đào tạo Danh sách cơ sở đào tạo trên toàn quốc được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo đường link: http://viwa.gov.vn/giao- trinh-thuyen-vien./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1846
Lượt truy cập: 116137885