Bộ GTVT quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án ĐTXD công trình sử dụng vốn đầu tư công

Thứ năm, 04/06/2020 16:05 GMT+7
Ngày 27/5/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BGTVT quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quản lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2783/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1885
Lượt truy cập: 104511219