Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT

Thứ hai, 10/08/2020 13:46 GMT+7

Ngày 06/8/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 1545/QĐ-BGTVT thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân 75 Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo gồm 30 thành viên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là Trưởng ban, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông là Phó trưởng Ban Chỉ đạo thường trực.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải, theo đúng Kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập các Tiểu ban của Đại hội để trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2932
Lượt truy cập: 115842040