Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất (VIAGS-TSN) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua xe ô tô dưới 2 tấn"

Thứ hai, 30/11/2020 08:19
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất (VIAGS-TSN) thông báo mời chào hàng gói thầu "Mua xe ô tô dưới 2 tấn".

Tên gói thầu: Gói thầu: Mua xe ô tô dưới 2 tấn.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Giá gói thầu: 1.404.800.600 VND.

Nội dung chính của gói thầu: Mua xe ô tô dưới 2 tấn.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tên Báo cáo đầu tư: Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam và vốn vay.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước, đấu thầu qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Từ 15 giờ 00, ngày 26 tháng 11 năm 2020 đến trước 15 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

Bảo đảm dự thầu: 14.048.006 VND (Mười bốn triệu không trăm bốn mươi tám nghìn sáu đồng).

Hình thức bảo lãnh: Theo một trong các hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc (bằng tiền mặt, chuyển khoản theo thông tin tài khoản thu của Bên mời thầu là: Số tài khoản thu: 114002679606 Ngân hàng VIETINBANK).

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2020.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6190
Lượt truy cập: 143.053.035