Thông báo phát hành HSMT thực hiện Gói thầu TV12: Kiểm định chất lượng công trình, Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cam Lộ - La Sơn

Thứ sáu, 09/04/2021 16:32
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu TV12: Kiểm định chất lượng công trình, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, như sau:

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/4/2021 đến 09 giờ 00 phút ngày 05/5/2021 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

- Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

- Số tài khoản: 3714.0.1095326.00000;

- Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1095326;

- Tại: Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.

4. Địa điểm nộp HSDT và mở thầu (HSĐXKT): Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 05/5/2021.

6. Thời điểm mở thầu (HSĐXKT): Bắt đầu từ 09 giờ 10 phút, ngày 05/5/2021.

Ghi chú:

- Các nội dung tại mục 1, 2, 4, 5, 6 trong thông báo này nếu có sự thay đổi sẽ được Bên mời thầu thông báo đến cho tất cả các nhà thầu đã mua HSMT và được đăng tải trên tờ Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

- Nhà thầu nhận được thông báo này đề nghị nhà thầu nộp tiền mua HSMT theo quy định tại mục 3 và nộp cho Bên mời thầu giấy nộp tiền thì mới được nhận HSMT theo địa điểm phát hành tại mục 2.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7339
Lượt truy cập: 145.620.681