Thông báo phát hành HSMT thực hiện Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm

Thứ sáu, 09/04/2021 16:39
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã gửi Thư mời nhận hồ sơ yêu cầu tới Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô/Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 299/Quân đoàn 1 tham gia Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành hồ sơ yêu cầu Gói thầu RP2: Rà phá bom mìn, vật nổ đoạn từ Km34+000 - Km54+000, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Nếu nhà thầu có nguyện vọng thực hiện gói thầu trên, xin mời đến Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để mua và nhận 01 bộ hồ sơ yêu cầu, theo lịch cụ thể như sau:

1. Thời gian phát hành HSYC: Ngày 12/4/2021 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

3. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

- Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

- Số tài khoản: 3714.0.1095326.00000; Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1095326;

- Tại: Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.

4. Thời gian địa điểm nộp HSĐX: Trước 09 giờ, ngày 19/4/2021 tại Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

5. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 19/4/2021.

6. Thời điểm mở thầu (HSĐX): Bắt đầu từ 09 giờ 05 phút, ngày 19/4/2021.

Ghi chú:

- Nhà thầu nhận được thông báo này đề nghị nhà thầu nộp tiền mua HSYC theo quy định tại Mục 3 và nộp cho Bên mời thầu giấy nộp tiền thì mới được nhận HSYC theo địa điểm phát hành tại Mục 2.

- Nếu HSĐX của nhà thầu đạt các tiêu chuẩn đánh giá trong HSYC, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ trình Bộ GTVT xem xét và chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên.

- Quá thời hạn nhận HSYC và nộp HSĐX nêu trên, chúng tôi coi như nhà thầu từ chối nhận thầu và sẽ báo cáo Bộ GTVT để làm các thủ tục chỉ định nhà thầu khác thực hiện gói thầu trên theo các quy định hiện hành.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7059
Lượt truy cập: 145.618.920