Giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2021 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN

Thứ tư, 28/04/2021 10:44
Ngày 27/4/2021, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Quyết định số 668/QĐ-BGTVT giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN.

Theo đó, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam như sau: Khối lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải là số giờ hoạt động của hệ thống thông tin duyên hải (gồm 33 đài): 365 ngày x 24giờ/ngày = 8.760 giờ.

Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam phải đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm 2021. Căn cứ chỉ tiêu đánh giá được giao nêu trên, Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu tài chính được điều chỉnh khi giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2008
Lượt truy cập: 155.156.735