Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Thứ sáu, 03/05/2019 08:43
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 683/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2019 về việc Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Theo đó, giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 1.167.960 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế: 52.998 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 6,31%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:
Lượt truy cập: