Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành niện vụ năm 2017 của Kiểm soát viên chuyên trách VATM

Thứ sáu, 06/09/2019 15:45
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 1642/QĐ-BGTVT ngày 3/9/2019 về việc Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành niện vụ năm 2017 của Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Theo đó, Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành niện vụ năm 2017 của Kiểm soát viên chuyên trách VATM cụ thể như sau: Ông Lương Quốc Việt xếp loại hoàn thành xuất sắt nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11229
Lượt truy cập: 155.081.860