Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét bãi cạn Cửa Đại Km2+000 - Km4+000, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm

Thứ tư, 02/06/2021 14:56
Ngày 31/5/2021, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã ký Quyết định số 975/QĐ-BGTVT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét bãi cạn Cửa Đại Km2+000 - Km4+000, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm.

Theo đó, Quyết định phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét bãi cạn Cửa Đại Km2+000 - Km4+000, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm (sau đây gọi là Dự án) của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại phường Cửa Đại và xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Chủ dự án có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5461
Lượt truy cập: 128.891.846