Tăng cường giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải tại tỉnh Cà Mau

Thứ bẩy, 28/08/2021 11:51

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa có Công văn số 8983/BGTVT-VT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tăng cường giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 4790/UBND-TH ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đề xuất bắt buộc ghi nhật ký hành trình của người điều khiển hàng hóa. Vấn đề này, Bộ GTVT đồng thuận với việc cần tăng cường các giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19 và có ý kiến như sau:

Tại mục 3 Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế đã có hướng dẫn: 3. Yêu cầu người điều khiển phương tiện: Hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo thông thoáng phương tiện và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (Thông điệp 5K, đặc biệt là khai báo y tế, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, sử dụng trang phục phòng chống dịch trong quá trình bốc dỡ hàng hóa nếu cần thiết, sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hằng ngày...).”.

Đối với nội dung đề nghị quy định tất cả những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ): Ngày 24/8/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó tại khoản 4 mục V Phần 1 của Hướng dẫn tạm thời nêu trên đã hướng dẫn thực hiện:

“4. Người trên phương tiện phải:

a) Thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và phải có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển; đồng thời khai báo trên địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn;

b) Thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời kỳ phòng, chống dịch theo Hướng dẫn tạm thời này.”.

Đối với nội dung đề nghị quy định tất cả những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa): Ngày 27/8/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó tại khoản 2 mục V Phần 1 và điểm a khoản 7 Phần 4 của Hướng dẫn tạm thời nêu trên đã hướng dẫn thực hiện:

a) Khoản 2 mục V Phần 1 đã hướng dẫn thuyền viên, người lái phương tiện:

“- Phải đáp ứng các điều kiện làm việc trên phương tiện theo quy định của pháp luật;

- Phải khai báo y tế thông qua phần mềm NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn… và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Luôn cài đặt và bật ứng dụng Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19;

- Trước, trong và sau quá trình vận chuyển hàng hóa thuyền viên, người lái phương tiện phải tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có ho, sốt, khó thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời;

- Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (test. nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Trong thời gian hành trình trên tuyến (từ khi rời cảng bến cuối cùng đến khi cập cảng, bến gần nhất), nếu giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.”.

b) Điểm a khoản 7 Phần 4 đã hướng dẫn thuyền viên, người lái phương tiện:

“Trong quá trình vận chuyển phải ghi đầy đủ các nội dung quy định trong Sổ nhật kí phương tiện, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện; hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên).”.

Bộ GTVT phúc đáp và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quan tâm phối hợp, chỉ đạo Sở GTVT, cơ quan chức năng, đơn vị vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11299
Lượt truy cập: 148.360.336