Bình Định: Đảm bảo ATGT trên tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát

Thứ hai, 13/09/2021 09:58

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương giao Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thực hiện giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát, bằng cách mở rộng tầm nhìn thông thoáng tại các nút giao với đường dân sinh có điểm mở dải phân cách giữa, như nội dung đề nghị tại Văn bản 1862/BQLGT-ĐHDA1 ngày 27/08/2021.

Giao UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn triển khai thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông trên tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát; đồng thời, đầu tư xây dựng lắp đặt một số pano, khẩu hiệu tuyên truyền an toàn giao thông tại một số vị trí giao cắt với đường dân sinh có lưu lượng tham gia giao thông cao để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15
Lượt truy cập: 128.872.392