Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Yên Bái về việc đầu tư một số dự án giao thông trên địa bàn

Thứ sáu, 22/10/2021 13:34

Bộ GTVT vừa có Công văn 11130/BGTVT-KHĐT ngày 21/10/2021 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021, các nội dung kiến nghị như sau: 

Xem xét, tiếp tục triển khai thi công giai đoạn 2 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nâng cấp đoạn từ Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe) để đáp ứng nhu cầu vận tải, giao thương hàng hóa, góp phần đảm bảo an toàn đối với các phương tiện khi tham gia giao thông và tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

Chấp thuận cho UBND tỉnh Yên Bái tự thu xếp nguồn vốn đầu tư các nút giao IC13 và IC15 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo quy hoạch và thiết kế đã được duyệt, sau đó bàn giao cho Tổng công ty VEC quản lý, khai thác, để nhằm kết nối các tuyến đường quốc lộ (32, 32C, 37, 70), các đường tỉnh lộ đã và đang đầu tư với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại của nhân dân, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng thời phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 

Kiến nghị quan tâm bố trí nguồn vốn tiếp tục triển khai, hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C đoạn qua tỉnh Yên Bái. 

Kiến nghị bổ sung quy hoạch và đầu tư nâng cấp đường tỉnh 175B kết nối huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) với huyện Mường La (tỉnh Sơn La) thành đường quốc lộ, nhằm tạo điều kiện để các địa phương của hai tỉnh kết nối giao thương, khai thác, phát huy thế mạnh của các địa phương trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Yên Bái về việc
đầu tư một số dự án giao thông trên địa bàn (Ảnh minh họa)

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. 

Về các nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau: Về việc triển khai giai đoạn 2 dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai,  dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ đầu tư đã được thông xe khai thác tạm vào tháng 9/2014 và hoàn thành xây dựng vào ngày 31/12/2017. 

Kể từ sau khi được đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã đáp ứng nhu cầu vận tải, giao thương hàng hóa, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong vùng. Riêng đoạn tuyến cao tốc Yên Bái – Lào Cai mới chỉ được đầu tư xây dựng với quy mô 2 làn xe nên còn hạn chế khả năng lưu thông của các phương tiện. Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2 dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là cần thiết. 

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VEC đầu tư, quản lý và vận hành có thu phí để hoàn trả chi phí đầu tư. Do tình hình tài chính của VEC hiện đang khó khăn và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua chủ trương tái cơ cấu tài chính các dự án do VEC làm chủ đầu tư nên nguồn vốn đầu tư chưa thể bố trí được. Bộ GTVT sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước của VEC) và các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền sớm quyết định chủ trương tái cơ cấu tài chính cho VEC để làm cơ sở nghiên cứu, đầu tư giai đoạn 2 của dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 

Về đầu tư xây dựng các nút giao IC13 và IC15 Các nút giao IC13 và IC15 được đầu tư xây dựng sẽ kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các quốc lộ: 32, 37, 70 và các tuyến đường của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại của nhân dân, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, đồng thời phát huy hiệu quả tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Bộ GTVT ủng hộ chủ trương UBND tỉnh Yên Bái tự thu xếp nguồn vốn đầu tư các nút giao IC13 và IC15 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo quy hoạch. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Yên Bái làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và VEC để thống nhất các nội dung liên quan. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. 

Quốc lộ 32C và Quốc lộ 37 được xác định là các tuyến đường bộ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Thời gian qua, mặc dù ngân sách nhà nước rất khó khăn nhưng Bộ GTVT đã đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn qua tỉnh Yên Bái (QL.32C đoạn từ Km79 – Km87+150; QL.37 đoạn từ Km315 – Km330) để tăng cường khả năng lưu thông. 

Ngày 02/4/2021, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 419/TTg-KTTH về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, do nguồn vốn dự kiến bố trí cho ngành GTVT rất hạn chế nên Bộ GTVT sẽ ưu tiên trả nợ đọng xây dựng cơ bản, thanh toán hợp đồng cho các dự án BT, hoàn thành dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 và một số dự án đang phải dừng giãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Sau khi bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án ưu tiên nêu trên, Bộ GTVT sẽ rà soát, cân đối nguồn vốn để tiếp tục triển khai đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL32C đoạn Km87+150 – Km93+400 và QL37 đoạn Km295+300 – Km306+000 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Đối với các đoạn còn lại trên Quốc lộ 32C và Quốc lộ 37 chưa được đầu tư, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông; đồng thời, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư hoàn thành các tuyến quốc lộ nêu trên vào thời điểm phù hợp. 

Về bổ sung bổ sung quy hoạch và đầu tư nâng cấp ĐT175B, thực hiện Luật Quy hoạch, Bộ GTVT tổ chức lập quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình triển khai, Bộ GTVT đã lấy ý kiến các địa phương, bộ, ngành và các cơ quan liên quan, trong đó UBND tỉnh Yên Bái đề xuất bổ sung quy hoạch ĐT.175B thành đường quốc lộ. 

Sau khi rà soát, Bộ GTVT nhận thấy tuyến đường đề xuất chưa phù hợp tiêu chí hình thành đường quốc lộ, đồng thời việc kết nối huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) với huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã có hướng tuyến song hành của Quốc lộ 32D để tạo điều kiện thuận lợi cho hai tỉnh giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Vì vậy, Bộ GTVT giữ nguyên chức năng, không chuyển ĐT175B thành quốc lộ, đồng thời tạo điều kiện để UBND tỉnh Yên Bái chủ động trong quản lý, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông địa phương. 

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16623
Lượt truy cập: 131.009.257