Công khai số liệu thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020 của Bộ GTVT

Thứ ba, 22/02/2022 10:09
Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm vừa ký ban hành Công văn số 1563/BGTVT-TC ngày 21/2/2022 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Tổng công ty: Đường sắt VN, Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN, Cảng Hàng không Việt Nam; Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Các Sở Giao thông vận tải về việc công khai số liệu thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020 của Bộ GTVT.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm; Căn cứ Thông báo số 75/TB-BTC ngày 24/01/2022 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải; Bộ GTVT thông báo công khai số liệu thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020 của Bộ GTVT.

Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển quyết toán vào năm 2021 và các năm tiếp theo, Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước. 

Đối với kế hoạch vốn đầu tư không thanh toán hủy bỏ trong năm 2020 là tương đối lớn (977 tỷ đồng), đề nghị các Chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong các 2 năm tiếp theo, khẩn trương thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn đã được giao, trường hợp không có nhu cầu sử dụng khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh vốn cho các dự án khác có nhu cầu. 
Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị để biết, nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Nội dung Công văn xem tại đây.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14263
Lượt truy cập: 157.834.534