Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 345

Thứ tư, 01/06/2022 08:13
Ngày 30/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 04/GCN-BGTVT về việc Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ III thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: Số 84 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0302748916.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ III.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 84 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 345.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 345 bao gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất; Phép thử cơ lý của kim loại, mối hàn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý nhũ tương nhựa đường gốc axit; Phép thử các chỉ tiêu của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu của nhũ tương nhựa đường polime gốc axit; Phép thử các chỉ tiêu của mẫu nhựa đường thu được từ thử nghiệm bay hơi; Phép thử các chỉ tiêu của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng xi măng, xi măng và nhũ tương; Phép thử các chỉ tiêu của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng nhựa đường bọt và xi măng; Phép thử các chỉ tiêu của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng nhũ tương nhựa đường cải tiến; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường Polime; Thử nghiệm cơ lý bột khoáng trong BTN; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý gạch Blốc bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch bê tông tự chèn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý gạch xi măng lát nền; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của Bentonite; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, cát gia cố chất kết dính; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vải địa kỹ thuật và bấc thấm; Thử nghiệm tại hiện trường; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông bán mềm; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch TERAZO; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch, đá ốp lát tự nhiên; Thí nghiệm nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/5/2027.

Giấy chứng nhận và danh mục các phép thử của phòng thí nghiệm LAS-XD 345 xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7913
Lượt truy cập: 157.677.940