Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS 362 (27/06/2022)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS 362

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS 122 (16/06/2022)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS 122

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 345 (01/06/2022)

Ngày 30/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 04/GCN-BGTVT về việc Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ III thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 55 (01/06/2022)

Ngày 30/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 05/GCN-BGTVT về việc Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng giao thông vận tải thuộc Viện công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 (24/05/2022)

Ngày 23/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 03/GCN-BGTVT về việc Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ II thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (24/05/2022)

Ngày 23/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 02/GCN-BGTVT về việc Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ II thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:7946
Lượt truy cập: 157.677.768