Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ (05/01/2021)

Ngày 31/12/2020, Bộ Giao thông vận tải đã cấp Giấy chứng nhận số 10/GCN-BGTVT về việc Trung tâm Kỹ thuật đường bộ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín (18/06/2020)

Ngày 12/6/2020, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 05/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Cụ thể:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Viện chuyên ngành Vật liệu xây dựng và Bảo vệ công trình – Viện Khoa học và công nghệ GTVT (20/06/2018)

Ngày 12/6/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 06/GCN-BGTVT về việc Viện chuyên ngành Vật liệu xây dựng và Bảo vệ công trình – Viện Khoa học và công nghệ GTVT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu đường (20/06/2018)

Ngày 12/6/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 05/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu đường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín (20/06/2018)

Ngày 30/5/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 04/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thí nghiệm công trình Sáu Bảy Chín đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - kiểm định và địa kỹ thuật (20/06/2018)

Ngày 05/02/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 03/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - kiểm định và địa kỹ thuật đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2085
Lượt truy cập: 115926327