Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3

Thứ ba, 24/05/2022 14:08
Ngày 23/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 03/GCN-BGTVT về việc Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: 59B Lê Lợi, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Mã số thuế: 0400258282

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: 59B Lê Lợi, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 73

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 73 bao gồm:

Phép thử các chỉ tiêu của đất, cấp phối đá dăm; Phép thử các chỉ tiêu của đất, đá, cát gia cố chất kết dính; Phép thử các chỉ tiêu cốt liệu cho bê tông và vữa; Phép thử nhựa đường, nhựa đường polyme; Phép thử nhũ tương nhựa đường axit, nhựa đường polyme axit; Phép thử các chỉ tiêu của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu của bột khoáng; Phép thử các chỉ tiêu của bê tông nhựa; Phép thử gạch xây; Phép thử gạch bê tông; Phép thử gạch bê tông tự chèn; Phép thử thép xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu Bentonite; Phép thử vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu của xi măng; Phép thử phân tích hóa xi măng; Đá vôi – Phương pháp phân tích hóa học; Phép thử phân tích hóa nước; Phép thử phụ gia dùng cho xi măng, bê tông và vữa; Phép thử chỉ tiêu của Bê tông xi măng; Phép thử gạch bê tông Terrazzo; Phép thử vữa cho bê tông nhẹ; Phép thử các chỉ tiêu của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng xi măng và nhũ tương; Phép thử các chỉ tiêu của nhựa đường bọt (bitum bọt), hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội sử dụng bằng nhựa đường bọt và xi măng; Thử nghiệm sơn tín hiệu giao thông – sơn kẻ đường phản quang nhiệt dẻo; Lớp phủ vữa nhựa Polime; Kiểm định cầu; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gỗ; Màng phản quang; Thí nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 23/5/2027.

Giấy chứng nhận số 03/GCN-BGTVT xem tại đây.

Vụ Khoa học công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8045
Lượt truy cập: 157.678.378