Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 55

Thứ tư, 01/06/2022 07:48
Ngày 30/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 05/GCN-BGTVT về việc Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng giao thông vận tải thuộc Viện công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: số 219, 237 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã số thuế: 0301481120

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ II.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 219, 237 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 55

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 55 bao gồm:

Xác định chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng;

Phép thử các chỉ tiêu của đất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch; đá ốp, lát tự nhiên; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch gốm ốp lát; Phép thử chỉ tiêu cơ lý đá ốp lát nhân tạo; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa bitum; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng; Phép thử các chỉ tiêu của bê tông nhựa; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Thử nghiệm ống cống bê tông cốt thép; Thử nghiệm cống hộp bê tông đúc sẵn; Chỉ tiêu cơ lý của kim loại và liên kết hàn; Phép thử chỉ tiêu của vữa xây dựng; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch bê tông tự chèn; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch bê tông; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch xi măng lát nền; Phép thử chỉ tiêu cơ lý gạch terrazzo; Phép thư các chỉ tiêu của vải địa kỹ thuật và bấc thấm; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bentonite; Thử nghiệm hiện trường; Bê tông nhẹ; Bê tông tự lèn; Vữa chèn cáp dự ứng lực; Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép; Kiểm tra mương bê tông cốt thép thóat nước thành mỏng đúc sẵn; Kiểm tra hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn; Nước cho xây dựng; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của ngói; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm; Cọc BTLT dự ứng lực trước; Thử nghiệm hỗn hợp xi măng đất; Bê tông nhựa siêu mịn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/5/2027.

Giấy chứng nhận và danh mục các phép thử của phòng thí nghiệm LAS-XD 55 xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7717
Lượt truy cập: 157.677.062