Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Hệ thống TTDH Việt Nam

Thứ sáu, 01/07/2022 12:14

Hệ thống TTDH Việt Nam gồm 33 Đài nằm trải dọc các tỉnh thành ven biển, từ Bắc vào Nam, gồm 29 Đài Thông tin duyên hải, 01 Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat, 01 Đài Thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat, 01 Đài nhận dạng và truy theo tầm xa LRIT và 01 Đài trung tâm xử lý thông tin hàng hải. Hệ thống TTDH Việt Nam trực canh liên tục 24/7 trên các tần số, phương thức theo quy định, tiếp nhận và xử lý thông tin Cấp cứu-Khẩn cấp của tàu thuyền, phát quảng bá các thông tin an toàn hàng hải. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, Hệ thống TTDH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý khối lượng lớn thông tin, sự kiện liên quan đến tàu và thuyền viên hoạt động trên biển.

Kết quả hoạt động hỗ trợ tàu thuyền theo GMDSS:

Về hoạt động trực canh cấp cứu, Hệ thống đã thu nhận 438 báo động cấp cứu, trong đó, xử lý và phối hợp, hỗ trợ thông tin cho 339 sự kiện Cấp cứu-Khẩn cấp. Kết quả đã trợ giúp thông tin TKCN cho 25 phương tiện (14 phương tiện quốc tịch Việt Nam và 11 phương tiện quốc tịch nước ngoài), với tổng số 126 thuyền viên (76 người Việt Nam và 50 người nước ngoài).

6 tháng đầu năm 2022, Hệ thống TTDH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý khối lượng lớn thông tin,
sự kiện liên quan đến tàu và thuyền viên hoạt động trên biển

Về hoạt động phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải, Hệ thống đã tiếp nhận tổng cộng 1.513 bản tin nguồn, xử lý và phát 39.109 lượt các bản tin an toàn hàng hải, phục vụ thông tin hữu ích, đảm bảo tàu thuyền hành hải an toàn trên biển.

Về hoạt động thu nhận thông tin an toàn hàng hải qua hệ thống NAVTEX, Hệ thống đã thu nhận, xử lý và truyền phát 80 bản tin an toàn an ninh hàng hải trên Biển Đông (hoạt động của giàn khoan, diễn tập quân sự, bắn đạt thật…) tới các cơ quan quản lý nhà nước.

Về hoạt tiếp nhận, xử lý báo động cấp cứu Cospas-Sarsat, Hệ thống đã tiếp nhận, xử lý và phân phối 52 báo động cấp cứu Cospas-Sarsat tới các Điểm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (SPOC) của Lào và Campuchia.

Kết quả hoạt động hỗ trợ tàu thuyền không theo GMDSS:

Về hoạt động trực canh cấp cứu, Hệ thống đã xử lý, hỗ trợ thông tin cho 78 sự kiện Cấp cứu-Khẩn cấp, qua đó trợ giúp 332 ngư dân Việt Nam thoát khỏi nguy hiểm.

Hệ thống đã phát tổng cộng 19.367 lượt các bản tin an toàn hàng hải
tới các tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản trên biển

Về hoạt động phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải, Hệ thống đã phát tổng cộng 19.367 lượt các bản tin an toàn hàng hải tới các tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản trên biển. Bên cạnh đó, Hệ thống thường xuyên phát các nội dung hữu ích cho tàu cá trong chương trình Thông tin duyên hải phát sóng hàng ngày như: thông tin hoạt động nghề cá, tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn sử dụng thiết bị thông tin liên lạc phục vụ an toàn, an ninh hàng hải cho tàu cá hoạt động trên biển…

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8221
Lượt truy cập: 151.499.128