Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ ba, 16/08/2022 15:11

Sáng 16/8/2022, tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành trang trọng. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào cấp ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Đại hội được đón tiếp các đồng chí: Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ HTQT phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trần Việt Hà, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, kiểm điểm hoạt động của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Cấp ủy Chi bộ Vụ HTQT đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên gương mẫu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, luôn có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công việc; tự giác nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Chi bộ đã thực hiện việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết cấp ủy cấp trên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ; phổ biến, cập nhật văn bản mới của Trung ương và của cấp ủy cấp trên cho toàn Chi bộ.

Đồng chí Trần Việt Hà, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022,
trình bày Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đặc biệt, chi bộ đã tích cực tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả các đường lối, định hướng về đối ngoại, quản lý đối ngoại, gồm: Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020 và trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại năm (Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW ngày 20/01/2020, Hướng dẫn số 166-HD/BTGTW ngày 18/01/2021), Vụ đã tham mưu Bộ ban hành: Quyết định số 552/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ GTVT và Quyết định số 136/QĐ-BGTVT ngày 14/4/2021 về Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2021 của Bộ GTVT.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, phân công phụ trách. Vụ đã tham mưu Bộ GTVT chủ động tham gia và có nhiều đóng góp tích cực tại các cơ chế hợp tác GTVT đa phương trong đó đặc biệt là các khuôn khổ quan trọng như Liên hợp quốc, ASEAN và ASEAN+, GMS và GMS+ đối tác, APEC, ASEM và đã chủ trì một số hội nghị quan trọng.

Chi bộ cũng đã triển khai nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở”, tiếp tục xây dựng các giải pháp đẩy mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò chính trị của Chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) đã được các đảng viên nghiêm túc kiểm điểm trong kiểm điểm cá nhân hàng năm và trong các buổi sinh hoạt chi bộ và cơ bản khắc phục được các hạn chế, khuyết điểm. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên được xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, Chi bộ luôn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trong chi bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng cũng như các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị,… Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã cử 01 đồng chí tham gia chương trình bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí tham gia chương trình bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị. Đã thực hiện việc kiểm tra thẻ đảng viên đối với 100% đảng viên trong chi bộ.

Việc kiểm tra, giám sát đảng viên được tiến hành đúng theo quy định, quy trình của Đảng và kế hoạch đặt ra hàng năm, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của chi bộ, Vụ HTQT cũng như nhiệm vụ đảng viên được phân công. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức gắn với tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt để học tập và những bài học để phòng, chống các vi phạm Điều lệ Đảng và quy định pháp luật của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao báo cáo cũng như hoạt động, những kết quả đạt được của chi bộ Vụ HTQT nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Xuân Sang cũng yêu cầu, Vụ HTQT cần đánh giá cũng như có những chỉ đạo sát sao hơn nữa, gắn chặt hơn nữa nhiệm vụ của chi bộ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang nhất trí cao với quyết tâm của Chi bộ Vụ HTQT đã đề ra với các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện cho cả nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ HTQT tiếp tục lãnh đạo Vụ  thực hiện hoàn thành tốt công tác hợp tác quốc tế. Từ đó, đẩy mạnh cải cách hành chính (học tập kinh nghiệm của các nước), xúc tiến đầu tư trong nước và ra nước ngoài.

“Đối ngoại không chỉ là hoạt động đối với các nước mà còn là hợp tác với các bộ, ngành, đại sứ quán, doanh nghiệp, hiệp hội, đơn vị trong nước về lĩnh vực hợp tác quốc tế. Với điều kiện ngân sách cho hoạt động hợp tác quốc tế còn eo hẹp, chúng ta cần đổi mới phương thức hoạt dộng phù hợp với mọi tình hình trong thời gian tới, để hoạt động hợp tác quốc tế vẫn đạt hiệu quả cao, thúc đẩy mạnh hợp tác đa phương bên cạnh hợp tác song phương”, đồng chí Nguyễn Xuân Sang nói.

Thay mặt BCS Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Xuân Sang kỳ vọng và tin rằng, Cấp ủy nhiệm kỳ mới với phương hướng hoạt động đã đề ra sẽ là tiền đề cho sự phát triển của Chi bộ Vụ HTQT, mở ra một trang hoạt động mới với những kết quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ HTQT.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, Phó Bí thư TT Đảng ủy Bộ Đào Văn Tiến
tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Vụ KCHTGT nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Đại hội cũng được nghe tham luận của các đảng viên với các chủ đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đàng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong lĩnh vực GTVT; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương: Các phẩm chất, chuẩn mực nghề nghiệp mà cán bộ đối ngoại cần phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ; Đối ngoại lĩnh vực GTVT: kết quả và phương hướng.

Đồng chí Trần Thị Thanh Mai tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên chính thức của Chi bộ đã tín nhiệm bầu Cấp ủy Chi bộ Vụ HTQT nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Lê Tuấn Anh, Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Việt Hà, Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Thị Thanh Mai, chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ HTQT thay mặt toàn thể đảng viên lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Xuân Sang. “Những biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu của Chi bộ cùng những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang là căn cứ quan trọng để chi bộ xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Lê Tuấn Anh cho biết và khẳng định toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ HTQT sẽ đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

H.N

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10719
Lượt truy cập: 148.358.339