Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam về việc bàn giao trụ sở Hạt Quản lý đường bộ tại huyện Đông Giang cho địa phương

Thứ ba, 18/10/2022 15:24

Bộ GTVT vừa có Công văn số 10763/BGTVT-TC ngày 17/10/2022 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022, nội dung kiến nghị như sau:

“Đề nghị sớm bàn giao trụ sở Hạt Quản lý đường bộ tại huyện Đông Giang cho địa phương quản lý, sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương (vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 2269/UBND-KTTH ngày 23/4/2020 gửi Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải…)”.

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Nam đã có các văn bản gửi Bộ Tài chính đề xuất điều chuyển nhà hạt quản lý đường bộ Đông Giang (cũ) tại xã Prao, huyện Đông Giang về UBND tỉnh Quảng Nam quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ trụ sở Hạt đường bộ (là tài sản Kết cấu hạ tầng giao thông) không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định. 

Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết để điều chuyển trụ sở Hạt Quản lý đường bộ nêu trên cho địa phương quản lý theo đúng quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công trong năm 2022.

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13234
Lượt truy cập: 157.944.206