Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Thứ ba, 22/11/2022 00:29
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo về việc yêu cầu năng lực hành nghề của tổ chức thi công xây dựng, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm 02 gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chuẩn bị lựa chọn nhà thầu xây lắp các Gói thầu XL1, Gói thầu XL2, Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sau đây: 

Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km675+400 - Km708+350 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công); giá trị gói thầu X1 = 3.361 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 1.020 ngày (34 tháng). Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến 32,95km (gồm công trình giao thông đường bộ cấp I, cầu đường bộ cấp III);

Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km708+350 - Km740+884,83 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công); giá trị gói thầu X2 = 3.480 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 1.020 ngày (34 tháng); Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến 32,535km (gồm công trình giao thông đường bộ cấp I, cầu đường bộ cấp II, cấp III)

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo tới các nhà thầu xây lắp quan tâm tới các gói thầu, Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; tham chiếu tiêu chí tại Phụ Lục đính kèm Thông báo này và tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trước 09 giờ 00, ngày 26/11/2022.

Toàn văn Thông báo xem tại đây./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1627
Lượt truy cập: 158.353.364