Tập trung thanh tra những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Thứ hai, 09/01/2023 08:18

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Triển khai công tác năm 2023 của ngành Thanh tra diễn ra sáng ngày 6/1/2023 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị Triển khai công tác năm 2023

của ngành Thanh tra. Ảnh: LP

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chia sẻ những khó khăn, đồng thời, ghi nhận, biểu dương sự cố gắng với những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong năm qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2022, trong bối cảnh chung của cả nước, nhiệm vụ của ngành Thanh tra rất nặng nề, nhất là trong việc phát hiện và xử lý theo thẩm quyền vi phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các bất cập, thiếu sót trong hoạt động quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội; tham mưu và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, dù đạt được những kết quả khả quan nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận, ngành Thanh tra vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại, cần sớm khắc phục như chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch hoặc chậm ban hành kết luận thanh tra; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua đôn đốc, xử lý sau thanh tra tuy đã tăng so với trước nhưng còn thấp so với mục tiêu, yêu cầu.

Tình hình KNTC vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là lĩnh vực đất đai.

Trong công tác PCTN, việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để…

Nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2026, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Thanh tra và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Thanh tra tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2023, trong đó khẩn trương trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn, đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm luật có hiệu lực.

Định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2023 triển khai theo hướng trọng tâm, hiệu quả; tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư KNTC.

  

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chia sẻ những khó khăn, đồng thời, ghi nhận, biểu dương

sự cố gắng với những kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong năm qua. Ảnh: LP

“Lựa chọn để thanh tra công vụ, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp; nhất là những khâu, những lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng, tiến độ kết luận thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra.

Đặc biệt, ngành Thanh tra tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án để tiếp tục hoàn thiện đề án, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về tiếp công dân, giải quyết KNTC, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh “điểm nóng”; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

“Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc khiếu kiện lên Trung ương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của TTCP”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Về công tác PCTN, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, theo quy định, các kết luận, chỉ đạo. Trong đó, ngành triển khai giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng.

Cùng với đó là tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về PCTN... nhằm chấn chỉnh quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

Thay mặt ngành Thanh tra, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong tiếp thu ý kiến chỉ đạo

của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: LP

TTCP tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập và khẩn trương triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; trình Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm công chức vi phạm; xây dựng tổ chức thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thay mặt ngành Thanh tra, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Đồng thời khẳng định, toàn ngành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đã tin tưởng, giao cho.

Nguồn: Báo Thanh tra

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13172
Lượt truy cập: 157.944.119