Nâng cao nhận thức về nền tảng số và cách tiếp cận sử dụng nền tảng số

Thứ ba, 10/01/2023 10:08

Nâng cao nhận thức về nền tảng số và cách tiếp cận sử dụng nền tảng số sẽ thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS).

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về CĐS, Bộ TT&TT cho biết năm 2022, Bộ TT&TT đã phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo phát triển, đánh giá và công bố 50 nền tảng số, trong đó có 18 nền tảng phục vụ Chính phủ số, 16 nền tảng phục vụ kinh tế số và 16 nền tảng phục vụ xã hội số.

nen-tang-so-viet-nam.jpg

63/63 địa phương đã được giao nhiệm vụ triển khai sử dụng tối thiểu 01 nền tảng số. 43/63 địa phương đã công bố lựa chọn nền tảng số triển khai năm 2022 lồng ghép trong kế hoạch CĐS; 11/63 địa phương đã công bố lựa chọn nền tảng số triển khai năm 2022 bằng văn bản riêng của UBND tỉnh, thành phố.

Bộ TT&TT đã tổ chức khóa bồi dưỡng trực tuyến về cách tiếp cận nền tảng trong CĐS cho hơn 3.257 công chức, viên chức của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, theo Bộ TT&TT, đa số các nền tảng mới đáp ứng được yêu cầu chức năng và yêu cầu an toàn, an ninh mạng ở mức cơ bản. Các nền tảng chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng.  Việc triển khai các nền tảng số trong CĐS là cách tiếp cận mới, khác với việc triển khai các hệ thống thông tin trước đây nên nhiều bộ, ngành, địa phương còn lúng túng trong triển khai.

Việc triển khai các nền tảng số quốc gia do các bộ, ngành ở Trung ương chủ trì còn chậm trong khi còn thiếu những quy định, hướng dẫn về kiến trúc, mô hình tổng thể, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của các nền tảng số quốc gia, nên việc triển khai sử dụng nền tảng tại các địa phương chưa đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, Bộ TT&TT đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tìm hiểu, nâng cao nhận thức về nền tảng số và cách tiếp cận sử dụng nền tảng số trong triển khai CĐS theo hướng dẫn của Bộ TT&TT; tiếp tục tập trung hoàn thành triển khai các nền tảng số theo kế hoạch và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về CĐS trong năm 2023./.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11443
Lượt truy cập: 157.745.997