Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010

Thứ năm, 25/10/2012 14:10
Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010

Ngày 29/08/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg  về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010.

Chi tiết xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2010
Lượt truy cập: 155.535.623