Trả lời cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu về kiến nghị rút ngắn thời gian thu phí trên tuyến QL 51

Thứ tư, 09/11/2022 15:09

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 và Công văn số 295/ĐĐBQH-VP ngày 16/9/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung kiến nghị như sau:

1. Cử tri đề nghị Bộ GTVT thông tin chính thức về việc rút ngắn thời gian thu phí trên tuyến Quốc lộ 51, thời điểm cụ thể dừng thu phí trên Quốc lộ 51.

2. Cử tri đề nghị Bộ GTVT thông tin cụ thể vì sao Bộ GTVT chưa chấp thuận cho Công ty BVEC triển khai thu phí tự động không dừng trong khi BVEC đã có 04 văn bản báo cáo đề nghị được triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng và giải pháp trong thời gian tới Bộ GTVT có cho phép BVEC triển khai và thời gian sẽ triển khai.

3. Đề nghị Bộ GTVT xem xét, có ý kiến đề nghị BVEC thực hiện đại tu trước thời hạn, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trước mắt đề nghị Bộ GTVT: (i) Chỉ đạo BVEC triển khai công tác duy tu nạo vét hệ thống rãnh dọc và thượng hạ lưu các cầu cống ngang thuộc phạm vi hành lang Quốc lộ 51 quản lý; có giải pháp xử lý hoặc quét dọn bùn đất để duy trì các khe thu nước mặt đã bị người dân trám bít hoặc bùn đất che lấp và cho phép BVEC triển khai kế hoạch trung tu trong năm 2023. (ii) Cho phép BVEC lập kế hoạch bổ sung đầu tư rãnh thoát nước tại các vị trí chưa có hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn trên QL51: Km38+350 - Km38+500; Km43+000 - Km43+327; Km44+496-Km44+626; Km56+570 - Km56+700; đầu tư thay thế tấm đan rãnh thoát nước hiện hữu đã hư hỏng (do UBND thị xã Phú Mỹ đầu tư) trong phạm vi vuốt nối của các đường nhánh ra QL51 để tránh ngập úng”.

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

1. Về việc rút ngắn thời gian thu phí trên tuyến Quốc lộ 51, thời điểm cụ thể dừng thu phí trên Quốc lộ 51.

 Dự án BOT Quốc lộ 51 (đoạn từ Km0+900 đến Km73+600) có chiều dài 72,7 km, tổng mức đầu tư được duyệt 3.970 tỷ đồng, đến nay đã thỏa thuận quyết toán 3.486 tỷ đồng, giá trị còn lại đang được Bộ GTVT tiếp tục xem xét thỏa thuận quyết toán theo quy định.

Dự án đưa vào khai thác từ tháng 4 năm 2013, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo hợp đồng dự án dự kiến thời gian thu phí khoảng 20 năm 6 tháng 11 ngày (từ ngày 01/7/2009 đến hết ngày 12/01/2030, bao gồm 04 năm thu phí tạo lợi nhuận). Để xác định thời điểm dừng thu phí chính thức của dự án, thời gian qua Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam), Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (gọi tắt là BVEC) và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành quyết toán các chi phí, đàm phán để ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian theo quy định.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, trên cơ sở các kết luận Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước về một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu tài chính của dự án, đến nay các bên đã tiến hành thương thảo, đàm phán 15 lần, tuy nhiên Nhà đầu tư chưa thống nhất với quan điểm tính toán của Cục Đường bộ Việt Nam nên chưa thể xác định chính xác thời điểm chính thức dừng thu phí của dự án.

Để giải quyết dứt điểm, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam với vai trò là cơ quan ký kết hợp đồng dự án chủ động, tiếp tục đàm phán với Nhà đầu tư và quyết định các nội dung theo thẩm quyền để xác định ngày dừng thu phí của dự án. Theo kết quả tính toán sơ bộ của Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian kết thúc thu phí sẽ sớm hơn so với hợp đồng đã ký và hiện Cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục tổ chức đàm phán với Nhà đầu tư theo quy định.

Việc rút ngắn thời gian thu phí so với hợp đồng dự án đã ký do Cục Đường bộ Việt Nam đã cập nhật doanh thu thực tế, giá trị quyết toán và tính toán lại một số chỉ tiêu tài chính của dự án nêu trên. Trường hợp Nhà đầu tư không thống nhất, Bộ GTVT sẽ tiến hành xem xét các thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật.

2. Về triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng và giải pháp trong thời gian tới Bộ GTVT có cho phép BVEC triển khai và thời gian sẽ triển khai. Theo quy định tại khoản d, Điều 5, Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, “căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí có thời gian hoàn vốn còn lại dưới 03 năm đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch”.

Theo Phụ lục Hợp đồng BOT số 03/PLHĐ-21/BOT-BGTVT ký kết ngày 27/02/2017 giữa Bộ GTVT và BVEC; Kết luận số 2548/KL-TTr ngày 05/10/2012 của Thanh tra Chính phủ; số 379/KL-TTr ngày 27/9/2016 của Thanh tra Bộ Xây dựng;  Kết luận số 336/KTNN-TH ngày 11/8/2017 của KTNN, chi phí tạo lợi nhuận sau khi kết thúc thu phí hoàn vốn là 04 năm; phí bảo toàn vốn chủ sở hữu 8,7% trong thời gian xây dựng và khai thác; lãi vay trong giai đoạn xây dựng và khai thác để trả lãi ngân hàng và sử dụng nguồn doanh thu để thanh toán cho nhà thầu. Công văn số 10971/BGTVT-CĐCTVN ngày 21/10/2022 của Bộ GTVT.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã triển khai hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng của các dự án BOT do Bộ GTVT quản lý đối với các trạm thu phí có thời gian hoàn vốn trên 03 năm. Đối với dự án BOT QL51, theo kết quả tính toán sơ bộ của Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo hiện đang tổ chức đàm phán với Nhà đầu tư thì thời gian kết thúc thu phí sẽ sớm hơn so với hợp đồng đã ký nên việc triển khai lắp đặt hệ thống thu phí theo hình thức điện tử không dừng dự án (30 làn thu phí) với thời gian ngắn là không hiệu quả, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về công tác quản lý, bảo trì công trình dự án và bổ sung đầu tư rãnh thoát nước, đầu tư thay thế tấm đan rãnh thoát nước hiện hữu đã hư hỏng.

a) Về công tác quản lý, bảo trì công trình dự án: Dự án đã được BVEC hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác từ tháng 4 năm 2013. Theo quy định hợp đồng, BVEC có trách nhiệm quản lý, bảo trì dự án trong quá trình kinh doanh, khai thác đảm bảo êm thuận và an toàn. Bộ GTVT đồng thuận với kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chỉ đạo BVEC triển khai công tác duy tu nạo vét hệ thống rãnh dọc và thượng hạ lưu các cầu cống ngang thuộc phạm vi hành lang Quốc lộ 51 quản lý.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu và giám sát BVEC thực hiện công tác bảo trì, kịp thời sửa khắc phục hư hỏng của tuyến đường theo đúng cam kết trong Hợp đồng BOT của Dự án và quy định hiện hành để đảm bảo điều kiện đi lại êm thuận, an toàn cho người dân.

Đối với công tác trung tu, đại tu của dự án: Theo quy định trong hợp đồng dự án, thời gian thực hiện trung tu là 5 năm/lần, đại tu là 15 năm/lần kể từ khi Dự án đưa vào khai thác. Dự án đã thực hiện trung tu lần 1 vào năm 2018, dự kiến thời điểm trung tu lần 2 vào năm 2023, thực hiện đại tu vào năm 2027 và 2028. Vì vậy, việc triển khai trung tu và đại tu trước hạn là không thể thực hiện do trái với quy định hợp đồng dự án đã ký giữa các bên.

b) Về việc bổ sung đầu tư rãnh thoát nước, đầu tư thay thế tấm đan rãnh thoát nước hiện hữu đã hư hỏng: Tiếp thu ý kiến của cử tri tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc “cho phép BVEC lập kế hoạch bổ sung đầu tư rãnh thoát nước tại các vị trí chưa có hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn trên QL51: Km38+3500 - Km38+500; Km43+000 - Km43+327; Km44+496 - Km44+626; Km56+570 - Km56+700; đầu tư thay thế tấm đan rãnh thoát nước hiện hữu đã hư hỏng (do UBND thị xã Phú Mỹ đầu tư) trong phạm vi vuốt nối của các đường nhánh ra QL51 để tránh ngập úng”, Bộ GTVT đã có công văn chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối với BVEC và các cơ quan liên quan của địa phương kiểm tra hiện trường xác định sự cần thiết đầu tư, trách nhiệm các bên liên quan, quy định hợp đồng và pháp luật hiện hành làm cơ sở quyết định. Bộ GTVT sẽ thông báo kết quả giải quyết tới cử tri.

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7027
Lượt truy cập: 157.674.703