Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thứ sáu, 16/12/2022 00:56
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1204/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch dụng viên chức năm 2022 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải năm 2022:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

- Số lượng: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 13 viên chức. (Phụ lục số 01)

- Mô tả chi tiết vị trí việc làm và yêu cầu, điều kiện các vị trí dự tuyển. (Phụ lục số 02)

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Phụ lục số 03) phải đảm bảo:

+ Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào.

+ Thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

+ Ảnh 4 x 6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm bản photo các giấy tờ theo quy định.

- Phong bì ghi địa chỉ, số điện thoại người nhận (để gửi thông báo).

Lưu ý: Tại bước nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển chưa phải nộp: Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh (riêng trường hợp người dự tuyển là dân tộc thiểu số nộp bản photo giấy khai sinh).

4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ 16/12/2022 đến hết ngày 16/01/2023 (tính theo dấu bưu điện).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Tầng 1, Tòa nhà 3 tầng, số 162 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

+ Số điện thoại liên hệ: 0982982676 - 0982621572 (liên hệ trong giờ hành chính trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật)

5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

a) Thời gian tổ chức thi tuyển:

- Dự kiến thi vòng 1: ngày 25,26/02/2023

- Dự kiến thi vòng 2: ngày 8,9/4/2023

b) Địa điểm thi tuyển: Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải số 162 phố Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

6. Nội dung tuyển dụng, thời gian thi, cách tính điểm

- Thực hiện thi tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

- Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung (Thi trắc nghiệm trên giấy)

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, thời gian thi: 60 phút

- Phần II:  Ngoại ngữ, (tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi (Phần I, Phần II, Phần III), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Thi phỏng vấn)

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

- Thang điểm: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

8. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản (b) Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định (tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

9. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy khám sức khỏe được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận.

b) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định tại điểm a Mục này. Các trường hợp bất khả kháng khác sẽ do Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải quyết định.

10. Phí tuyển dụng:

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức:

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000đ/người.

- Thí sinh nộp cùng hồ sơ dự tuyển hoặc nộp vào thời điểm hướng dẫn ôn tập.

- Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia dự thi tuyển, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải không hoàn trả hồ sơ và lệ phí dự tuyển./.

Chi tiết Thông báo và Phụ lục xem tại đây.

Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:476
Lượt truy cập: 158.064.890