Điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (07/07/2021)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Quyết định số 1215/QĐ-BGTVT công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Khách online:5369
Lượt truy cập: 123.881.924