Đến năm 2030, quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km (20/10/2021)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, quy hoạch 09 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362 km.

Khách online:277
Lượt truy cập: 128.873.372