Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng GĐ1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành (07/03/2022)

Ngày 4/3/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 270/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khách online:863
Lượt truy cập: 148.006.587