Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của CBCC Bộ GTVT  (14/02/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 53/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2023 "Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải"

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quyết định đầu tư (14/02/2023)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành văn bản số 1223/BGTVT-TTr gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các Sở Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị được Bộ giao là đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các Doanh nghiệp dự án đối với các hợp đồng BOT yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 135 của Chính phủ (16/01/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 51/2022TT-BGTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải.

Tặng quà và nhận quà tặng trong cơ quan nhà nước – Một số vấn đề pháp lý đang đặt ra (05/01/2023)

Việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Để nâng cao hiệu quả thực hiện, kiểm soát chặt chẽ việc tặng quà, nhận quà, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng truyền thống tốt đẹp để đưa hối lộ, tham nhũng, Chính phủ đã ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng ....

Thực hiện ngay một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (09/12/2022)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Văn bản số 13072/BGTVT-TTr gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ yêu cầu thực hiện ngay một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (14/10/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 10664/BGTVT-TTr gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:13328
Lượt truy cập: 157.821.332