Kết luận thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách tại Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình (01/03/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1499/KL-BGTVT "Kết luận thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách tại 03 tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình" .

Khách online:3996
Lượt truy cập: 116276731