Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ GTVT (22/03/2023)

Ngày 21/3, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-BGTVT, "Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải".

Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 (08/02/2023)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 27/1/2022 "ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023"

Tặng quà và nhận quà tặng trong cơ quan nhà nước – Một số vấn đề pháp lý đang đặt ra (05/01/2023)

Việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Để nâng cao hiệu quả thực hiện, kiểm soát chặt chẽ việc tặng quà, nhận quà, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng truyền thống tốt đẹp để đưa hối lộ, tham nhũng, Chính phủ đã ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng ....

Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT” (28/11/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT " Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”.

Cục HKVN ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 (11/11/2022)

Cục HKVN vừa ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Đồng Tháp: Tăng cường phòng ngừa, xử lý sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới (02/11/2022)

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu Sở GTVT tiến hành rà soát hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm định xe cơ giới, chủ động phát hiện những hành vi có dấu hiệu sai phạm, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm ngay từ ban đầu, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm xe cơ giới.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:12343
Lượt truy cập: 157.818.455