Sẽ tổ chức tổng kết 5 năm (2013-2017) về hoạt động của Quỹ BTĐB (18/01/2017)

Theo thông tin từ Văn phòng Quỹ BTĐB TƯ, trong năm 2017 Hội đồng Quỹ BTĐB TW sẽ phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để tổ chức tổng kết 5 năm (2013-2017) về hoạt động của Quỹ BTĐB.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:610
Lượt truy cập: 60958382