Cao Bằng: Tăng cường công tác quản lý, bảo trì đường bộ (09/10/2018)

Thời gian qua, cùng với việc xây dựng mới các tuyến đường, công tác quản lý, bảo trì đường bộ (BTĐB), nhất là công tác bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày càng được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:927
Lượt truy cập: 77674694