Hà Giang: Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018 (14/08/2018)

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình hoạt động 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh…

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:992
Lượt truy cập: 74935171