TP Cam Ranh (Khánh Hòa): Gần 1 tỷ đồng sửa chữa đường 8A (09/12/2019)

UBND TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa đường 8A (thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam).

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1564
Lượt truy cập: 97137058