Phú Yên: Chủ động xử lý hư hỏng mặt đường (14/06/2019)

Theo Sở GTVT Phú Yên, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị này đang rà soát lại hiện trạng của các tuyến đường quản lý để có kế hoạch sửa chữa, chủ động ngăn ngừa, xử lý kịp thời công trình có dấu hiệu nguy hiểm, bảo đảm an toàn khi khai thác sử dụng trong điều kiện mưa, bão. Đối với các cầu, cống, đơn vị triển khai đánh giá tình trạng kết cấu móng mố, trụ, bệ, thân, xà mũ mố và trụ cầu cùng các bộ phận chịu tác động trực tiếp của lũ lụt, mưa bão; nếu phát hiện hư hỏng thì sửa chữa khắc phục.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1249
Lượt truy cập: 90062509