Nghệ An: Cầu treo đò Rô (Tân Kỳ) được đầu tư sửa chữa gần 1,5 tỷ đồng (14/02/2019)

Để đảm bảo giao thông cho nhân dân đi lại lâu dài và an toàn, UBND tỉnh Nghệ An đã cho đầu tư khắc phục, sửa chữa cầu treo đò Rô, huyện Tân Kỳ với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1765
Lượt truy cập: 84249181