An Giang: Gần 1,2 tỷ đồng sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.954 (13/02/2018)

Sở GTVT An Giang vừa trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.954 đoạn Km22+230 – Km22+420 qua khu vực chợ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân bị hư hỏng nghiệm trọng, nhằm đảm bảo lưu thông, an toàn giao thông và xử lý bụi gây ô nhiễm môi trường.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:599
Lượt truy cập: 70530371