Cao Bằng: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường tỉnh 208 (24/06/2020)

Dự án Đường tỉnh 208 là dự án rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Cao Bằng. Hiện nay, đơn vị thi công gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án trước ngày 30/9/2020.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:988
Lượt truy cập: 104786410