Triển khai sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn qua TP Hà Giang (21/09/2020)

Từ ngày 16/9 vừa qua, Công ty Cổ phần Đường bộ 232 triển khai thi công sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 2, đoạn Km287-291 đi qua TP. Hà Giang.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:948
Lượt truy cập: 108393018