Cao Bằng: Năm 2017, sẽ đầu tư trên 36 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh (23/06/2017)

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch sử dụng Quỹ BTĐB tỉnh năm 2017. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB tỉnh chủ trì.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:806
Lượt truy cập: 64146742