Quảng Nam: 285 tỷ đồng kiên cố hóa đường huyện và giao thông nông thôn (24/02/2017)

Ngày 23/2, Sở GTVT Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện các Đề án kiên cố hóa mặt đường huyện giai đoạn 2015-2020, phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2016-2020 và bảo trì đường bộ; đồng thời triển khai kế hoạch năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu chỉ đạo Hội nghị.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:568
Lượt truy cập: 61604721