Tổng cục ĐBVN kiểm tra công tác quản lý bảo trì đường bộ và ATGT tại Sở GTVT Lạng Sơn (02/03/2021)

Ngày 1/3/2021, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã kiểm tra công tác quản lý bảo trì đường bộ và an toàn giao thông tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:1987
Lượt truy cập: 116295284