Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ (29/03/2017)

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ.

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (10/12/2012)

Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ và Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Khách online:634
Lượt truy cập: 62186627