Sớm hoàn thiện các bộ đề thi, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho thuyền viên theo Công ước STCW78/2010

Thứ ba, 04/06/2013 15:33 GMT+7
Bộ GTVT vừa có thông báo số 329/TB-BGTVT thông báo "Nội dung cuộc họp thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT".

Bộ GTVT vừa có thông báo số 329/TB-BGTVT thông báo "Nội dung cuộc họp thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT".

Theo Thông báo, ngày 30/5/2013, tại cơ quan Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì cuộc họp thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải. Tham dự cuộc họp có đại diện các Ban chủ nhiệm xây dựng các bộ Đề thi của các Trường: Đại học Hàng hải, Đại học GTVT TP Hồ Chí Mình, Cao đẳng Hàng hải I và đại diện thành viên các Hội đồng thẩm định.

Sau khi nghe đại diện các Ban chủ nhiệm xây dựng báo cáo về quá trình xây đựng, nội dung các bộ Đề thi, các thành viên Hội đồng thẩm định đã trình bày ý kiến phản biện, nhận xét, đánh giá cho từng dự thảo các bộ Đề thi của từng Trường chủ trì xây dựng. Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất với kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc xây dựng, hoàn thiện các bộ Đề thi, Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho thuyền viên theo Công ước STCW78/2010 và mẫu Giấy chứng nhận bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010. Theo đó các bộ đề thi cần tiếp tục chỉnh sửa cập nhật để ban hành vào cuối tháng 6/2013, Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho thuyền viên theo Công ước STCW78/2010 và mẫu Giấy chứng nhận bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010 phải gửi dự thảo trước ngày 15/6/2013 để thẩm định và phê duyệt.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:971
Lượt truy cập: 108474874