Tổ chức cuộc họp về việc thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và thẩm định Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010

Thứ ba, 18/06/2013 06:24 GMT+7
Bộ GTVT đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp tiếp theo về việc thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và thẩm định Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010.

Bộ GTVT đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp tiếp theo để thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và thẩm định Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010.

Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tới đây. Tại cuộc họp này, các thành viên Hội đồng thẩm định các bộ đề thi Sỹ quan hàng hải sẽ tiến hành thẩm định bộ Đề thi đề cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan quản lý, Sỹ quan vận hành chuyên ngành Điều khiển tàu biển, bộ Đề thi để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan quản lý, Sỹ quan vận hành chuyên ngành Khai thác máy tàu biển và bộ Đề thi để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan kỹ thuật điện.

Đây là chương trình nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập 05 Hội đồng thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải, Công văn số 4994/BGTVT-TCCB ngày 31/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng các Chương trình, mẫu GCN bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:950
Lượt truy cập: 108474636