Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Thứ ba, 08/05/2018 08:25 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 907/QĐ-BGTVT ngày 3/5/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 751.836 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 21.200 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 4.08%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1806
Lượt truy cập: 108658503