Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Asphalt Việt Nam

Thứ tư, 20/06/2018 14:51 GMT+7
Ngày 23/01/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 02/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Asphalt Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Asphalt Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 3, nhà G10, số 495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0106707399

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình đường bộ và sân bay.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu Thủy Dậng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 521

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 521 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường đặc; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường lỏng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhũ tương nhựa đường a xít; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng chất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây dựng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch đất sét nung; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của  bột khoáng chất; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của  gạch bloc bê tông; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch bê tông tự chèn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch xi măng lát nền; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của kim loại - mối hàn; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của Bentonite; Thí nghiệm ống cống; Thử nghiệm hiện trường

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 23/1/2023

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:747
Lượt truy cập: 103074628