Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 26/03/2019 14:07 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 2627/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, theo công văn số 804/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển đến, nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri phản ánh, những năm qua có nhiều dự án, công trình trọng điểm được thực hiện không đúng kế hoạch đề ra, chậm tiến độ nhiều năm và đội vốn gấp từ 2 - 3 lần như: Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Tp Hồ Chí Mình); một số dự án đường bộ Bắc - Nam được nâng cấp, cải tạo mới nghiệm thu hoặc chưa nghiệm thu đã hư hỏng... Cử tri đề nghị Chính phủ tăng cường hoạt, động giám sát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa đối với các dự án công trình trọng điểm từ khâu lập dự án, triển khai dự án, nghiệm thu và đưa vào hoạt động của dự án. Đồng thời, sớm chỉ đạo các Bộ, Ngành, đơn vị tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém khi thực hiện các công trình, dự án, xử lý nghiêm những sai phạm của cả nhân, tổ chức, thông báo công khai kết quả giải quyết cho cử tri và nhân dân biết”.

(Ảnh minh họa)

Bộ GTVT xin trả lời như sau: Tóm tắt hoạt động quản lý, giám sát, kiểm tra của Chính phủ và của Bộ GTVT đối với các dự án, công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải trong thời gian vừa qua: Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình như: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật đấu thầu, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn thực hiện... đã quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể tham gia dự án; tham gia quản lý, giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công dự án. Đồng thời trong quá trình thực hiện dự án đều phải có báo cáo giám sát đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đàu tư hoặc điều chỉnh dự án. Mặt khác trong quá trình thực hiện dự án đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành của các Bộ (Bộ Khoa học công nghệ; Bộ Tài Chính; Bộ Kế hoạch đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên môi trường...), đồng thời còn phải chịu sự kiểm toán của kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, các dự án chịu sự kiểm tra của Hội đồng NTNN các công trình xây dựng (đối với các Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm) và chịu sự kiểm tra của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải. Sau các đợt thanh tra, kiểm toán, ý kiến kết luận đều được các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện và có báo cáo kết quả thực hiện gửi về các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.

Quá trình chỉ đạo, điều hành ngoài việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra hiện trường, họp giao ban định kỳ, đột xuất để chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm ngay những vấn đề có liên quan đến tiến độ và chất lượng, đặc biệt là các dự án các công trình trọng điểm của Ngành. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm định đã phát hiện những sai phạm và có những biện pháp xử lý thích đáng, công khai trước dư luận. Cụ thể, từ năm 2015.đến nay đã kiểm điểm, phê bình 138 trường hợp do có vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình giao thông (trong đó 64 trường hợp nhà thầu thi công; 25 trường hợp tư vấn thiết kế; 28 trường hợp tư vấn giám sát và 21 trường họp các Ban QLDA, Chủ đầu tư/Nhà đầu tư).

Cũng bắt đầu từ năm 2015, Bộ Giao thông vận tải hàng năm đều công bố bảng đánh giá và xếp hạng đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA căn cứ trên kết quả thực hiện năm trước đó. Kết quả đánh giá xếp hạng đánh giá đúng thực trạng của đơn vị, được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đã có tác động tích.cực đến ý thức, trách nhiệm của các Chủ đầu tư, Ban QLDA, đặc biệt là người đúng đầu các đơn vị trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vẫn còn tồn tại những hận chế như phản ảnh của cử tri đã nêu tại một số dự án đường bộ nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, đồng thời tìm ra các nguyên nhân để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm các nhân, tập thể tham gia thực hiện dự án. Đối với các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là công trình cấp đặc biệt, có tính chất đặc thù, kỹ thuật cao, công nghệ hoàn toàn mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam nên quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn trong việc kiểm soát kỹ thuật, công nghệ. Nhiều hạng mục công trình không có trong quy trình, quy phạm của Việt Nam nên phải xin thỏa thuận của các Bộ, Ngành để sử dụng quy trình, công nghệ đường sắt đô thị của các nước tài trợ cho dự án. Các quy định về hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị giữa Việt Nam và các nước tài trợ cũng có nhiều khác biệt, nên Bộ Giao thông vận tải phải rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Mặt khác, quá trình thực hiện dự án do nhiều yếu tố khách quan nên một số hạng mục công trình đã phải điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế, công tác giải phóng mặt bằng trong các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rất phức tạp và thường kéo dài cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện của dự án, do các nguyên nhân nêu trên nên hầu hết các dự án đường sắt đô thị hiện nay đang thực hiện đều phải điều chỉnh lại dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội để xem xét, quyết định.

Đối với các dự án đang triển khai và chuẩn bị triển khai: Trong thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến chất lượng, tiến độ các công trình hạ tầng giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng, tiến độ các dự án, nâng cao các giải pháp kỹ thuật - công nghệ, vật liệu và thiết bị đặc biệt là dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và các dự án trọng điểm quốc gia khác.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các dự án, công trình trọng, điểm ngành giao thông vận tải. Đồng thời nâng cao công tác truyền thông, thông tin đến xã hội, người dân được biết về tình hình thực hiện dự án để có được sự đồng tình ủng hộ của người dân trong việc tham gia giám sát, phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để cơ quan chức năng có những biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo quản lý tốt tiến độ, chất lượng và giá thành công trình.

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:801
Lượt truy cập: 97091970