Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 10/07/2019 09:57 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6295/BGTVT-TC gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Nam gửi đến trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau:

“Sớm ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/03/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, làm cơ sở để các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn tất các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng từ địa phương về Trung ương để quản lý, bảo trì theo quy định của pháp luật”.

Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đã có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2019 thay thế Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ GTVT đã cập nhật theo quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ- CP của Chính phủ, có Văn bản số 3968/BGTVT-TC ngày 26/4/2019 gửi Bộ Tài chính đề nghị quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ UBND tỉnh Quảng Nam về Bộ GTVT đối với các tuyến đường đã được Bộ GTVT ban hành Quyết định điều chỉnh tuyến theo thẩm quyền.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để trả lời cử tri./. 
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1334
Lượt truy cập: 97211002