Bộ GTVT giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 và giải quyết một số kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước của Quốc hội khóa XIV theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ năm, 27/06/2019 09:13 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Công văn số 5931/BGTVT-VP gửi các cơ quan, đơn vị về việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7 và giải quyết một số kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước của Quốc hội khóa XIV theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7; Báo cáo số 394/BC-UBTVQH14 ngày 17/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến, Bộ GTVT yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo các cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 7. Các cơ quan được giao chủ trì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, giải quyết, tham mưu văn bản trả lời của Bộ GTVT gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội để kịp thời thông tin đến cử tri theo quy định; hoàn thành chậm nhất là ngày 31/7/2019. Văn bản trả lời kiến nghị cử tri thực hiện theo mẫu đính kèm và được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Về thực hiện các kiến nghị của ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 394/BC-UBTVQH14 báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Xem xét, giải quyết nhóm vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa hiệu quả. Vụ An toàn giao thông chủ trì tham mưu giải quyết vấn đề cử tri quan tâm về các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Vụ Đối tác công tư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tham mưu giải quyết vấn đề cử tri quan tâm về công khai, minh bạch trong quản lý doanh thu tại các trạm thu phí; rà soát vị trí đặt trạm thu phí đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam tham mưu giải quyết vấn đề cử tri quan tâm về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đặc biệt là quản lý chất lượng các cơ sở đào tạo lái xe.

Vụ Vận tải chủ trì tham mưu giải quyết vấn đề về ban hành hướng dẫn thực hiện kê khai giá đối với cước vận tải hành khách bằng xe taxi để thực hiện Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá đế các doanh nghiệp có đủ căn cứ pháp lý trong kê khai giá cước (theo kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh).

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối họp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tham mưu tập trung giải quyết dứt điểm một số kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Kết quả thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo kiến nghị của ủy ban Thường vụ Quốc hội tại báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì gửi về Bộ GTVT (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 15/8/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ GTVT yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng và các cơ quan khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1316
Lượt truy cập: 97211130