Bộ GTVT trả lời chất vấn của ĐBQH tỉnh Trà Vinh về Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn

Thứ sáu, 29/11/2019 00:58 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 11093/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn ĐBQH Thạch Phước Bình - Đoàn DBQH tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Phiếu chất vấn số 186/GS-PCCV của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh ngày 05/11/2019 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nội dung chất vấn như sau:

"Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết thời gian khởi công, tiến độ hoàn thành Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh”?

Bộ GTVT xin trả lời như sau: Về nội dung dự án chậm khởi công theo kế hoạch, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53, đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Tra Vinh đã được phê duyệt tại Quyết định số 3046/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2009 của Bộ GTVT; phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2018, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch đề ra, dự kiến khởi công dự án tháng 9/2019; tuy nhiên, trong quá trình triển khai đự án cần phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, các Nghị định, Thông tư và các quyết định hướng dẫn thực hiện; tiến độ triển khai các công việc của dự án như sau: Dự án điều chỉnh phê duyệt tháng 12/2018; xây dựng Đề cương, Kế hoạch đấu thầu, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ mời thầu, tổ chức Đấu thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC toàn bộ dự án, đến tháng 4/2019 hoàn thành thủ tục và ký kết hợp đồng; triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tháng 6/2019 hoàn thành và trình duyệt thiết kế BVTC và dự toán cho các gói thầu, trình duyệt hồ sơ mời thầu, tháng 8/2019 có quyết định phê duyệt; tháng 10/2019 tồ, chức đấu thầu xây lắp và Tư vấn giám sát, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu. Ngoài ra trong quá trình lập hồ sơ và thẩm định bước TKBVTC cần phải thay đổi một số giải pháp để phù hợp với kết quả khảo sát hiện trạng (như kết cấu áo đường, giải pháp mở rộng cầu cũ...). Tiến độ khởi công không đạt theo kế hoạch đề ra do phải thực hiện nhiều thủ tục, qua nhiều Cơ quan, đơn vị chức năng xem xét, giải quyết để đảm bảo tuân thủ theo trình tự và quy định của Pháp luật.

Về kế hoạch khởi công và hoàn thành dự án, đến nay, Dự án đã triển khai đấu thầu được 02 gói thầu xây lắp và đang triển khai đấu thầu 04 gói thầu xây lắp còn lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019 trên cơ sở khối lượng công việc đã thực hiện và triển khai sắp tới thì Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 53, đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh sẽ được khởi công tháng 12/2019 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2020.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT về nội dung chất vấn của ĐBQH Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh, trân trọng gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh để trả lời cửa tri./.
 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:851
Lượt truy cập: 108564926