Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng trên Quốc lộ 3(cũ)

Thứ hai, 11/01/2021 15:06 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn 121/BGTVT-KCHT ngày 07/01/2020 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, nội dung kiến nghị như sau: 

“Cử tri tổ 4 (trước đây là tổ 9 cũ), Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng đã kiến nghị từ năm 2017 về việc xin cấp khu đất Hạt 8 - QL3 cũ để nhân dân xây dựng Nhà văn hoá, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Liên quan đến kiến nghị trên, ngày 10/10/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 3245/UBND-NĐ gửi Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý Đường bộ I về việc bàn giao cơ sở nhà, đất Hạt 8-QL 3 (cũ) thuộc tổ 9, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ngày 10/11/2017, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ 1.4 đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Cao Bằng, UBND phường Sông Bằng kiểm tra hiện trường khu đất hạt 8 - Quốc lộ 3 cũ (nay là Quốc lộ 34B do Sở Giao thông vận tải quản lý), đồng thời đã thống nhất đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ I tạo điều kiện cho địa phương được tiếp nhận cơ sở nhà, đất Hạt 8 Quốc lộ 3 (cũ) tại tổ 9, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để quản lý, sử dụng và xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố. Tuy nhiên đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa có ý kiến trả lời bởi công tác quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng trên Quốc lộ trong phạm vi cả nước hiện nay thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải. Vì vậy đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sớm xem xét giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri”. 

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: Ngày 23/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP Quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó, điểm b khoản 2, Điều 20 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 quy định về thẩm quyền điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như sau: “b) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này giữa Bộ Giao thông vận tải và bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan” và tại khoản 3, 4, Điều 20 Chính phủ đã hướng dẫn cụ thể về Hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Về kiến nghị của cử tri tổ 4, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng xin cấp khu đất nhà Hạt 8 - QL3 cũ để nhân dân xây dựng Nhà văn hoá. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan của Bộ rà soát, lập phương án xắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất (nhà Hạt quản lý đường bộ) trên cả nước để có phương án đề xuất Bộ Tài chính xem xét điều chuyển tài sản nhà, đất tại các Hạt quản lý đường bộ về địa phương quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định khi Bộ không có nhu cầu sử dụng. 

Trong thời gian tới, để có cơ sở xem xét, kiến nghị Bộ Tài chính điều chuyển tài sản đất, nhà Hạt 8-QL.3 cũ nay là QL.34B về UBND tỉnh Cao Bằng quản lý, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng có ý kiến với UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan của tỉnh phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh các thủ tục điều chuyển tài sản nhà Hạt 8-QL.34B theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ gửi về Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kiến nghị với Bộ Tài chính. 

Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3026
Lượt truy cập: 116164652