Từ 19/7, dừng tổ chức sát hạch lái xe phục vụ phòng công tác chống dịch Covid-19

Thứ hai, 19/07/2021 16:23

Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong công tác tổ chức, đào tạo, sát hạch lái xe.

Ảnh minh họa.       

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong các trường hợp thật sự cần thiết. Trên cơ sở yêu cầu của UBND Thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện ngay một số nội dung sau: 

Đối với công tác tổ chức sát hạch lái xe, dừng tổ chức các kỳ sát hạch từ ngày 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với công tác tổ chức đào tạo lái xe, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch theo Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội và văn bản số 2774/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 07/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đồng thời, nghiên cứu tổ chức đào tạo trực tuyến theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 2555/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 27/4/2020. 

Tổng cục ĐBVN yêu cầu Giám đốc các cơ sở đào tạo lái xe chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức đào tạo.

Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13276
Lượt truy cập: 127.078.195