Bộ GTVT khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ tư, 08/09/2021 09:16
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 9289/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2266/BTĐKT-VP ngày 31/8/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời cho những trường hợp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến đầu và những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh; những tình nguyện viên đang ngày đêm cùng với người dân chống chọi lại bệnh dịch Covid – 19.

Việc đề nghị xem xét khen thưởng theo các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 4974/BGTVT-CYT ngày 28/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Hồ sơ khen thưởng gửi về Cục Y tế Giao thông vận tải (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông vận tải) là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14525
Lượt truy cập: 151.840.601