Khẩn trương triển khai thực hiện Công điện 1118/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ năm, 09/09/2021 00:13

Ngày 9/9, Bộ GTVT đã có Văn bản 9363/BGTVT-ATGT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

Nội dung Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 07/9 /2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, tổ chức thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1118/CĐ-TTg ngày 07/9/2021 nêu trên. 

2. Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi, địa bàn, đơn vị mình quản lý; tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát thực tiễn, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý. 

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phát hiện, tố giác các vụ việc vi phạm về vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

5. Huy động các đơn vị, doanh nghiệp vận tải cùng tham gia công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, đảm bảo cung ứng phương tiện, nhân lực phục vụ tốt nhất hoạt động vận tải. 

6. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành và địa phương để xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh, phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu… 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16407
Lượt truy cập: 151.841.484