Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Thứ sáu, 17/09/2021 10:31

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Văn bản số 9652/BGTVT-VT gửi các đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 09 tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số 105/NQ-CP). Bộ GTVT đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu đề xuất Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Đối với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm liên quan trực tiếp đến ngành giao thông vận tải, đề nghị các Thứ trưởng, theo phạm vi chuyên ngành được giao, chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất “luồng xanh” vận tải đường bộ và đường thủy toàn quốc, liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục nhanh chóng, thuận lợi; khai thác lợi thế của việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trong chuỗi cung ứng sản phẩm; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hóa, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và vật tư, nguyên liệu sản xuất; không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn quy định về giao nhận, vận tải trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2021.

Bộ trưởng phân công Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chính sách giá dịch vụ liên quan đến hoạt động hàng không nhằm hỗ trợ các hãng hàng không trong giai đoạn đang bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong tháng 9 năm 2021.

Bộ trưởng cũng phân công Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết công khai, minh bạch về giá cước vận tải biển; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vận tải biển, chống tình trạng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để tăng giá cước vận tải bất hợp lý, tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đồng thời, phối hợp với Bộ Công thương, các hiệp hội, đơn vị liên quan nâng cao năng lực đàm phán, công khai, minh bạch về giá cước và phụ thu ngoài giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Thanh tra Bộ, các Vụ thuộc Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao quyết định hoặc báo cáo Bộ trưởng quyết định việc tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; Cục Y tế tổng hợp các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin, đề xuất các giải pháp để các đối tượng này sớm được tiêm vắc xin đảm bảo hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải được liên tục, thông suốt.

Các cơ quan, đơn vị bố trí đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; báo cáo Bộ Giao thông vận tải tình hình thực hiện triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP. Giao Vụ Vận tải tổng hợp tình hình triển khai Nghị quyết số 105/NQCP và báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các nội dung khác liên quan đến ngành GTVT trong Nghị quyết số 105/NQ-CP. Đề nghị các đồng chí Thứ trưởng căn cứ nhiệm vụ được phân công chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1401
Lượt truy cập: 151.545.140