Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình thủy

Thứ tư, 19/05/2021 11:51
Ngày 14/5/2021, Bộ Giao thông vận tải đã có Giấy chứng nhận số 04/GCN-BGTVT về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình thủy đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

- Địa chỉ: 647 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Mã số thuế: 0100109427

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 211

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 211 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đất; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của vữa xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu cho bê tông xi măng và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường ‘Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của bột khoáng dùng cho hỗn hợp đá trộn nhựa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch xi măng lát nền; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch bê tông ; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch terrazzo; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch xi măng lát nền; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch bê tông chưng áp; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của gạch bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp; Phép thử chỉ tiêu cơ lý của dung dịch Bentonite; Phép thử chỉ tiêu cơ lý cuả kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm hiện trường

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 14/5/2026.

Vụ Khoa học công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14758
Lượt truy cập: 148.374.749