Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS 362

Thứ hai, 27/06/2022 10:10
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS 362

1. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thị Rành, Phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Mã số thuế: 1100623472.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu và chất lượng công trình giao thông.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 2 Nguyễn Thị Rành, Phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

2. Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 362.

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận số 01/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải./.

Chi tiết xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7976
Lượt truy cập: 157.677.856