Đảng viên được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật khi tự giác nộp tài sản tham nhũng

Thứ ba, 12/07/2022 09:05

Nội dung này được nêu trong Quy định 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 6/7. Văn bản này thay thế Quy định 07/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định 102/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo quy định mới, Tổ chức đảng và đảng viên sẽ được xem xét, giảm nhẹ mức kỷ luật khi có một hoặc một số tình tiết quy định tại Điều 5 như sau:

“Trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau thì được xem xét, giảm nhẹ mức kỷ luật:

1.      Đối với tổ chức đảng

a)       Chủ động, kịp thời báo cáo vi phạm với tổ chức đảng cấp trên, thái độ kiểm điểm nghiêm túc, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với vi phạm.

b)       Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phản ánh đầy đủ, trung thực về vi phạm.

c)        Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục cơ bản, kịp thời hậu quả do vi phạm của tổ chức mình gây ra trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

d)       Giúp tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý chính xác, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2.      Đối với đảng viên

a)       Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

b)       Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những nguời cùng vi phạm.

c)        Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

d)       Vi phạm khi thực hiện chủ trương hoặc thí điểm đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định, không thuộc trường họp quy định tại Điểm đ, Khoản 14, Điều 2 Quy định này.”

Ngược lại, sẽ bị tăng mức kỷ luật nếu vi phạm quy định tại Điều 6 Quy định 69-QĐ/TW, theo đó:

“Trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau thì phải xem xét, tăng nặng mức kỷ luật:

1.     Đối với tổ chức đảng

a)       Không kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền; không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm.

b)       Trù dập người đấu tranh, tố cáo, làm chứng, cung cấp chứng cứ vi phạm; đối phó, cản trở, gây khó khăn, trở ngại quá trình thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ vi phạm; bao che, che giấu vi phạm.

c)        Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; đe doạ, ép buộc không để người khác cung cấp chứng cứ, tài liệu; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, tiêu huỷ tài liệu và chứng cứ liên quan đến vi phạm; lập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ giả để đối phó.

d)       Lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh để trục lợi.

đ) Vi phạm từ lần 2 trở lên, có tính hệ thống hoặc đã bị kỷ luật nhưng tiếp tục vi phạm; cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian xem xét xử lý, khắc phục, làm cho tình hình tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày càng phức tạp.

e)        Biết mà không ngăn chặn hoặc để cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức mình trực tiếp quản lý xảy ra tham nhũng, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng.

2.      Đối với đảng viên

a)       Đã được tổ chức đảng yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm, vi phạm. Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức kỷ luật tưong xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả hoặc khắc phục không đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có.

b)      Đối phó, quanh co, cản trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bao che cho nguời vi phạm; đe doạ, trù dập, trả thù nguời đấu tranh, tố cáo, nguời làm chứng, người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm.

c)       Vi phạm có tổ chức, là người chủ mưu; cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; che giấu, sửa chữa, tiêu huỷ chứng cứ, tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả.

d)      Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh để trục lợi. Ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.”

Bên cạnh đó, đảng viên sẽ bị khai trừ khi không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sử dụng, chiếm đoạt do tham nhũng; lợi dụng chức vụ để chiếm dụng tài sản công; tham gia lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân...

Kế thừa Quy định 102/2017, văn bản mới ghi rõ, Đảng viên bị khai trừ khi mở tài khoản chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; tổ chức, tham gia hoạt động rửa tiền dưới mọi hình thức; ban hành chính sách tạo lợi ích nhóm nhằm trục lợi; tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập...

Quy định bổ sung một số nội dung để phù hợp với các quy định của Đảng ban hành thời gian gần đây, như bổ sung một điều về chống chạy chức, chạy quyền, cho phù hợp với Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Theo đó, đảng viên sẽ bị khiển trách khi tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có quyền hạn hoặc có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm có được vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn; tác động, mua chuộc, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm...

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng, bao che hành vi tiêu cực trong đánh giá, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, bầu cử; quyết định không đúng cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi; can thiệp, tác động trái quy định vào công tác cán bộ; bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; để người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình bố trí, bổ nhiệm cán bộ... sẽ bị cảnh cáo hoặc cách chức.

Cán bộ, đảng viên đưa, nhận hối lộ để được bố trí, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng sẽ bị khai trừ.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13327
Lượt truy cập: 157.821.325