Chi bộ 1, Đảng bộ Thanh tra Bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ sáu, 16/09/2022 14:31

Sáng 16/9/2022, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Đồng chí Lâm Văn Hoàng, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Bộ đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lâm Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ
chúc mừng đồng chí Thân Đức Trung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ 1

Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022 cho biết, nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ 1 đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Toàn thể Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất; các đảng viên, quần chúng có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng.

Chi bộ cũng đã lãnh đạo phòng chuyên môn thực hiện hoàn thành và có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch thanh tra hàng năm; công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ; chất lượng kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra được nâng cao, kịp thời đáp ứng yêu cầu về chỉ đạo, điều hành và quản lý của Bộ GTVT, Chi bộ đã chủ trì tham mưu Chánh Thanh tra trình Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra ngành GTVT; tổng hợp xây dựng tham mưu Chánh Thanh tra trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch thanh tra, điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Bộ, Tổng cục và các cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đảm bảo theo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Thanh tra Bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các báo cáo tháng, quý, năm về thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Bộ, Thanh tra Chính phủ và các báo cáo định kỳ, đột xuất khác.

Trong công tác Đảng, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ nề nếp đều đặn, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao; ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết, Thông báo kết luận của Chi bộ, Bí thư Chi bộ. Qua triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã được tuyên truyền, thông tin kịp thời tới toàn thể các đảng viên trong Chi bộ. 100% các đảng viên Chi bộ 1 đã tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

Ghi nhận các nỗ lực và thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ 1 đã được Đảng uỷ Bộ GTVT tặng Giấy khen, Phòng Tổng hợp đã được Thủ trưởng Cơ quan Bộ tặng Giấy khen và đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 03 đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GTVT; 04 đồng chí được Thủ trưởng Cơ quan Bộ tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác; 01 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 05 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 01 đồng chí được tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra.

Các đồng chí trong Đảng ủy Thanh tra Bộ chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ 1
ra mắt tại Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ 1 xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Tập trung chỉ đạo các đảng viên tiếp tục học tập, quán triệt, thưc hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên.

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng khoá XIII.

Chi bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ này, 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của các hội nghị Trung ương Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp ủy cấp trên; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong các chương trình hành động của Ban cán sự đảng, của Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng uỷ Thanh tra Bộ. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lâm Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ 1, nội dung đầy đủ, toàn diện về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua; ghi nhận các thành tích Chi bộ đã đạt được.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu được nhiều nội dung cụ thể cho Đảng ủy trong công tác chỉ đạo, điều hành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch thực hiện thật sát so với tình hình thực tiễn và phải thật nhạy bén để đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình chính trị trong nước, quốc tế.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên của Chi bộ 1 đã tín nhiệm bầu đồng chí Thân Đức Trung, Trưởng Phòng Tổng hợp giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội giao cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện để ban hành các văn kiện Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025 khẳng định: Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nguyễn Cường

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2157
Lượt truy cập: 155.536.765